Disclaimer

Madruga-logo_small.jpg

 

MADRUGA   Coaching naar werk

 Madruga betekent: Pluk de dag!

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

Introductie
De website www.madruga.nl verstrekt informatie over activiteiten en producten van Madruga Coaching naar werk, gevestigd Postbus 267 te Bussum. Deze voorwaarden bevatten informatie over het gebruik van deze website.

Door u toegang te verschaffen tot deze website, in deze website te bladeren en/of deze website te gebruiken, verklaart u deze bepalingen te hebben gelezen, te hebben begrepen, ermee akkoord te gaan en eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven.

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Madruga kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op deze website bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De informatie op deze website kan onjuistheden en typefouten bevatten.

Madruga  is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de zich op deze website bevindende informatie.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet het eigendom zijn van Madruga, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Madruga  is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Madruga  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen. Madruga is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van of het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Wijzigingen
Madruga behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.

Aldus opgemaakt op 1 september 2005, en laatstelijk gewijzigd op 1 september 2005.

 

Copyright ©2005-2019 Madruga
Alle rechten voorbehouden